Mar. 29th, 2010

estherhugenholtz: Me (Default)
"B'chol levav'cha - met heel het hart"
Mitzvot voor een modern Jodendom

Derde aflevering van een reeks video's over mitzvot vanuit traditioneel-, liberaal- en progressief-Joods perspectief.

Deze aflevering, 'Het mikwe' is de de laatste van een drie-delige serie over de 'vrouwen mitzvot': Sjabbat kaarsen aansteken, challe bakken en nemen en het maandelijkse bezoek aan het mikwe (ritueel bad).


Het mikwe from Esther Hugenholtz on Vimeo.

In deze mini-sjioer ('Joodse les') leg ik uit wat de diepere betekenis is van het mikwe en 'taharat hamisjpacha': de huwelijkse reinheidswetten. In dit filmpje ga ik dieper in op de symboliek en betekenis van 'toema' ('rituele onreinheid') en 'tahara' (rituele reinheid') en hoe dit in verbinding staat met leven en dood. Vervolgens krijgt de kijker uitleg hoe het mikwe de cyclus en lichaam van vrouwen kan eren en hoe het de huwelijkse band tussen de echtgenoten kan versterken; ook vanuit feministisch en progressief-Joods perspectief.


Het mikwe op de American Jewish University, foto: Esther Hugenholtz

Tot slot volgt er een korte bespreking van alternatieve en innovatieve manieren waarop het mikwe gebruikt kan worden: voor het vieren van mijlpalen, traumaverwerking en voor persoonlijke spiritualiteit: voor zowel mannen als vrouwen.


Aangeraden literatuur over het mikwe:
Taking the Plunge, a Practical and Spiritual Guide to Mikveh, Rabbi Miriam Berkowitz
Total Immersion, A Mikvah Anthology, Rivkah Slonim
Life on the Fringes, A Feminist Journey towards Traditional Rabbinic Ordination, Rabbi Haviva Ner-David (gaat niet exclusief over het mikwe en taharat hamishpacha maar de auteur bespreekt dit wel uitvoerig)
Gewoon Joods, een progressief joods perspectiefRabbijn Jonathan Romain (gaat niet exclusief over het mikwe maar geeft er kort aandacht aan vanuit Progressief Joods perspectief)
'Mikwe, verzamelpunt van hoop', Esther Hugenholtz in kwartaalblad 'Kol Mokum' (1ste nummer, 2010) van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Website:
Mayyim Hayyim, een progressief joods mikwe in Boston, VS
estherhugenholtz: Personal and family (Hugenholtz)


Esther Hugenholtz wil graag haar Joodse lezers een chag Pesach kasher v'sameach (een vreugdevolle en koosjere Pesach) en haar Christelijke lezers gezegende Paasdagen toewensen.

Moge wij allemaal - ieder op zijn of haar manier - onze spirituele bevrijding vieren.

Profile

estherhugenholtz: Me (Default)
Esther Hugenholtz

January 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios