estherhugenholtz: Personal and family (Hugenholtz)


Esther Hugenholtz wil graag haar Joodse lezers een chag Pesach kasher v'sameach (een vreugdevolle en koosjere Pesach) en haar Christelijke lezers gezegende Paasdagen toewensen.

Moge wij allemaal - ieder op zijn of haar manier - onze spirituele bevrijding vieren.

estherhugenholtz: Columns W!J (W!J logo)
Op de website van W!J is er weer een nieuwe column van mijn hand te vinden.

Het thema van deze maand is 'keuzevrijheid'. Mijn column gaat in op de keuzevrijheid van jongeren en kijkt naar wat voor verantwoordelijkheden vrijheid schept... met een terugblik op Poerim en een vleugje Pesach!"Na het carnavaleske Poerimfeest is het tijd voor het volgende feest: Pesach. Ging Poerim nog over het lot (Poerim betekent letterlijk: ‘loten’, die geworpen werden om het lot van het bedreigde joodse volk te bepalen), het volgende feest gaat over keuzevrijheid. Pesach (joods Pasen) staat in het teken van de bevrijding van de Israëlieten uit de Egyptische slavernij. Ons wordt dan ook opgedragen om dit te gedenken alsof wij zelf de generatie waren die de uittocht mee heeft gemaakt... lees hier verder."

Profile

estherhugenholtz: Me (Default)
Esther Hugenholtz

January 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios