estherhugenholtz: For discussing Torah and mitzvot (V'ahavta)
In verband met mijn fimpje over de Sjabbat kaarsen volgt hier een korte bespreking van een originele website met een uniek concept.

In Nederland zijn er vaak discussies over de zogenaamde 'koopzondag'. Is het een recht van consumenten om op hun gemak in het weekend te consumeren? Of is het een recht van o.a. winkeliers en winkelpersoneel om te genieten van een welverdiende rustdag? Ik pretendeer niet dat ik op dit complexe vraagstuk een antwoord heb.

Toch is het belangrijk om de Sjabbat in een breder kader te plaatsen dan alleen een Joods-religieus fenomeen. Ik beschouw de Sjabbat (en daarmee in het verlengde: 'het weekend') als één van de grootste geschenken van de Joodse traditie aan de mensheid. Dat de Joodse traditie deze rust inluidt met het aansteken van Sjabbat kaarsen en met het opstellen van een rijke traditie aan restricties en rituelen is uniek aan ons. Het achterliggende idee van het bewust cultiveren van rust hoeft echter niet uniek aan de Joodse traditie te zijn. Rust is geen luxe. Het is een recht. Deze gedachte kunnen wij zeker met de mensheid delen.

Dat was dan ook het idee van
'The Sabbath Manifesto', een nieuw virtueel initiatief van een groep Joodse kunstenaars. Onderdeel van de 'slow movement' (een maatschappelijke beweging die pleit voor een minder gehaast en zinvoller bestaan), proberen de initiatiefnemers van The Sabbath Manifesto lezers van hun site instrumenten aan te reiken waarmee zij op een speelse en creatieve wijze ook een mate van Sjabbatrust in hun leven kunnen integreren. De website noemt tien principes als handvatten voor een eigentijdse en vrijblijvende Sabbatsviering voor een algemeen publiek. Een aantal van deze principes zijn: 'maak contact met dierbaren', 'geniet van het buitenleven', 'steek kaarsen aan' en 'vermijd commercie'.

De strak en minimalistisch vormgegeven website is zowel informatief als interactief en er is voldoende ruimte voor reactie.

Tot slot roept de website op tot een 'National Unplugged Day' op 20 maart. Misschien niet van toepassing voor een Nederlands lezerspubliek maar toch de moeite waard om te overdenken.

Ik wens u alvast een fijn, inspirerend en rustgevend weekend of Sjabbat.
estherhugenholtz: For miscellaneous happiness (Joy)

 Sinds een aantal maanden ben ik columniste bij Project W!J.Project W!J is opgezet door theologe Manuela Kalsky die leiding geeft aan een bevlogen internet redactie. W!J is een interactieve, multiculturele website die op een constructieve manier wil bijdragen aan het maatschappelijk debat in Nederland. W!J kenmerkt zich door de slogan "verbindt de verschillen" en publiceert artikelen, interviews, podcasts en korte filmpjes die het "wij-gevoel" in de nederlandse samenleving probeert te bestendigen.

In de woorden van Project W!J zelf:
"Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun verschil in afkomst en levensovertuiging? Welke ingrediënten horen in een nieuw W!J dat mensen met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt?Op deze site vindt u geen kant en klaar recept voor een nieuw W!J, wel veel inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat daarvoor nodig is.We vragen het aan mensen op straat, in buurten, aan jongeren, aan laag- en hooggeleerden, aan bekende en minder bekende Nederlanders."

Als schrijfster voor W!J verzorg ik een
maandelijkse column in lijn met het thema van de maand. Mijn bijdrage is dat ik de columns schrijf vanuit religieus Joods perspectief (met een sociaal progressieve kwinkslag) en vanuit mijn ervaringen als rabbinaal student en nieuwe 'migrant' in de VS.

Tot nu toe zijn verschenen:
Augustus (thema 'reizen') -
'Een Koffer Vol'
September (thema 'zorg') -
'Obamacare'
Oktober (thema 'leiderschap') -
'Mannelijk en Vrouwelijk schiep Hij hen'

De novembercolumn (thema 'wortelschieten') verschijnt later in de maand.

Ik ben erg verheugd over mijn samenwerking met dit project. Ik steun de noodzaak tot oprechte, eerlijke en warme dialoog en bovendien is het gewoon harstikke leuk om te doen.


 


Profile

estherhugenholtz: Me (Default)
Esther Hugenholtz

January 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios