estherhugenholtz: Reviews, discussions, creative writing (Handwriting)

Mijn artikel 'Vatichtov Esther - en Esther schreef: de groei van een heldin'  is afgelopen week in het liberaal-joodse kwartaalblad 'Levend Joods Geloof' verschenen. Het is nu via deze link te downloaden.In het artikel wordt Esther's karakterontwikkeling besproken en pleit ik er voor dat zij de meest complexe - en daarom ook het meeste interessante - personage is uit de Megilla (boekrol Esther).

Veel leesplezier toegewenst!

Profile

estherhugenholtz: Me (Default)
Esther Hugenholtz

January 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:17 pm
Powered by Dreamwidth Studios