estherhugenholtz: Feminism, gender and religion (Tefillin Barbie)

"B'chol levav'cha - met heel het hart"
Mitzvot voor een modern Jodendom

Vierde aflevering van een reeks video's over mitzvot vanuit traditioneel-, liberaal- en progressief-Joods perspectief.

Deze aflevering, 'talliet en tzitzit' is de de eerste van een drie-delige serie over de 'mannen mitzvot': het dragen van talliet (gebedskleed) en tzitzit (de schouwdraden aan het gebedskleed), het leggen van tefillien (gebed
sriemen) en talmoed thora, het 'lernen' van de traditionele Joodse teksten

Talliet en tzitzit from Esther Hugenholtz on Vimeo.

In deze mini-sjioer ('Joodse les') leg ik uit wat de oorsprong en de diepere betekenis is de talliet. In dit filmpje wordt dieper ingegaan op de symboliek en betekenis van de talliet vanuit het perspectief van de Thora en Talmoed. Vervolgens krijgt de kijker uitleg over wat de traditie zegt over vrouwen die deze mitzvah op zich nemen.


Foto: Dave Middleton


Tot slot volgt er een korte instructievideo hoe men de talliet omslaat met de bijbehorende beracha en wordt de sjioer afgesloten met een bespiegeling over de spirituele betekenis van de talliet.

Meer achtergrond over de mitswa van tsitsit )
estherhugenholtz: Me (Default)
"B'chol levav'cha - met heel het hart"
Mitzvot voor een modern Jodendom

Derde aflevering van een reeks video's over mitzvot vanuit traditioneel-, liberaal- en progressief-Joods perspectief.

Deze aflevering, 'Het mikwe' is de de laatste van een drie-delige serie over de 'vrouwen mitzvot': Sjabbat kaarsen aansteken, challe bakken en nemen en het maandelijkse bezoek aan het mikwe (ritueel bad).


Het mikwe from Esther Hugenholtz on Vimeo.

In deze mini-sjioer ('Joodse les') leg ik uit wat de diepere betekenis is van het mikwe en 'taharat hamisjpacha': de huwelijkse reinheidswetten. In dit filmpje ga ik dieper in op de symboliek en betekenis van 'toema' ('rituele onreinheid') en 'tahara' (rituele reinheid') en hoe dit in verbinding staat met leven en dood. Vervolgens krijgt de kijker uitleg hoe het mikwe de cyclus en lichaam van vrouwen kan eren en hoe het de huwelijkse band tussen de echtgenoten kan versterken; ook vanuit feministisch en progressief-Joods perspectief.


Het mikwe op de American Jewish University, foto: Esther Hugenholtz

Tot slot volgt er een korte bespreking van alternatieve en innovatieve manieren waarop het mikwe gebruikt kan worden: voor het vieren van mijlpalen, traumaverwerking en voor persoonlijke spiritualiteit: voor zowel mannen als vrouwen.


Aangeraden literatuur over het mikwe:
Taking the Plunge, a Practical and Spiritual Guide to Mikveh, Rabbi Miriam Berkowitz
Total Immersion, A Mikvah Anthology, Rivkah Slonim
Life on the Fringes, A Feminist Journey towards Traditional Rabbinic Ordination, Rabbi Haviva Ner-David (gaat niet exclusief over het mikwe en taharat hamishpacha maar de auteur bespreekt dit wel uitvoerig)
Gewoon Joods, een progressief joods perspectiefRabbijn Jonathan Romain (gaat niet exclusief over het mikwe maar geeft er kort aandacht aan vanuit Progressief Joods perspectief)
'Mikwe, verzamelpunt van hoop', Esther Hugenholtz in kwartaalblad 'Kol Mokum' (1ste nummer, 2010) van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam

Website:
Mayyim Hayyim, een progressief joods mikwe in Boston, VS
estherhugenholtz: Me (Default)
"B'chol levav'cha - met heel het hart"
Mitzvot voor een modern Jodendom

Tweede aflevering van een reeks video's over mitzvot vanuit traditioneel-, liberaal- en progressief-Joods perspectief.

Deze aflevering, 'Challe maken en nemen' is de de tweede van een drie-delige serie over de 'vrouwen mitzvot': Sjabbat kaarsen aansteken, challe bakken en nemen en het maandelijkse bezoek aan het mikwe (ritueel bad).


Challe maken from Esther Hugenholtz on Vimeo.

In deze mini-sjioer ('Joodse les') leg ik uit wat de diepere betekenis is van het maken en nemen van challe, het sjabbatsbrood. De mitswe van challe maken refereert niet alleen naar het gevlochten brood zelf maar ook naar het afzonderen van de 'challe', een deel van het deeg als symbolisch dankoffer. Vervolgens krijgt de kijker uitleg over en een demonstratie van verschillende vlechttechnieken. Tot slot volgt er een persoonlijke reflectie.

(Het eindproduct uit het filmpje - de challe afgebakken! foto: Dave Middleton)
 

De mitswe van challe nemen uit Thora:
Bemidbar (Numeri) 15:17-21

"De Eeuwige zei tegen Mosjé: ‘Zeg tegen de Israëlieten: "Wanneer jullie eenmaal in het land zijn waar ik je naartoe breng, en van de opbrengst van de akkers eten, schenk dan een deel ervan aan de Eeuwige. Maak van het eerste deeg een brood en sta dat af, zoals je ook na het dorsen een deel van je graan afstaat. Van je eerste deeg moet je iets afstaan aan de Eeuwige, jullie en alle komende generaties."

U kunt hieronder de beracha (zegenspreuk) over het nemen van challe lezen die in de video genoemd wordt:

בָרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּֽנוּ לְהַפְרִישֹ חַלּה מִן הָעִסּה

Baroech ata Adonai, Elohénoe melech haolam, asjer kidsjanoe bemitswotav wetsiwanoe lehafrisj challa min haisa.

Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn voorschriften en die ons opdraagt challe te nemen van het deeg.

De laatste aflevering zal gaan over het (maandelijks) gebruik van het mikwe. Daarmee zal de driedelige serie over 'vrouwen mitzvot' worden afgesloten.

Vervolgens zal er een miniserie verschijnen over wat traditioneel werd gezien als 'mannen mitswot' en hoe mannen en egalitair-Joodse vrouwen deze mitswot zich eigen kunnen maken: tzitzit (talliet), tefillien en talmoed thora.
estherhugenholtz: Me (Default)
"B'chol levav'cha - met heel het hart"
Mitswot voor een modern Jodendom

Eerste aflevering van een reeks video's over mitswot vanuit traditioneel-, liberaal- en progressief-Joods perspectief.

Deze aflevering, 'Sjabbat kaarsen' is de eerste van een drie-delige serie over de 'vrouwen mitswot': Sjabbat kaarsen aansteken, challe bakken en nemen en het maandelijkse bezoek aan het mikwe (ritueel bad).
In deze mini-sjioer ('Joodse les') leg ik uit wat de diepere betekenis is van het aansteken van de Sjabbat kaarsen plus een persoonlijke reflectie. Vervolgens volgen er instructies voor hoe men de kaarsen dient aan te steken.
 


foto: Dave Middleton

U kunt hieronder de beracha (zegenspreuk) over de kaarsen lezen die in de video genoemd wordt. De beracha is te vinden op blz 378 van 'Seder Tov Lehodot', de sidoer (gebedenboek) van het
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.
 
 

בָרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵֽינוּ מֶֽלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָֽׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו, וְצִוָּֽנוּ לְהַדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת.

Baroech ata Adonai, Elohénoe melech haolam, asjer kidsjanoe bemitswotav wetsiwanoe lehadlik ner sjel Sjabbat.

Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van tijd en ruimte, die ons leven heiligt met Zijn voorschriften en die ons opdraagt de Sjabbatlichten te ontsteken.


Vervolgens zal er een miniserie verschijnen over wat traditioneel werd gezien als 'mannen mitswot' en hoe mannen en egalitair-Joodse vrouwen deze mitswot zich eigen kunnen maken: tzitzit (talliet), tefillien en talmoed thora.

De volgende twee afleveringen zullen gaan over het maken en nemen van challe (sjabbatsbrood) en over het (maandelijks) gebruik van het mikwe. Daarmee zal de driedelige serie over 'vrouwen mitzvot' worden afgesloten.

Profile

estherhugenholtz: Me (Default)
Esther Hugenholtz

January 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425 26272829
3031     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 06:19 pm
Powered by Dreamwidth Studios